It takes team spirit to Tango 2011

Voltige för mig är lagsporten som bidrar till en otrolig gemenskap och samhörighetskänsla. Laget blir en stor del av en på ett nästan familjärt sätt eftersom sporten utvecklar och kräver så mycket ifrån varje individ. Laget arbetar också tillsammans för och med harmoni med hästen, dess linförare och tränare. Hästen är en förutsättning och därför otroligt viktig beståndsdel för ett voltigelag. Hästen måste tränas, skötas och vårdas på bästa sätt av alla eftersom den är ett levande djur och kan inte tas för given eller glömmas bort. Övningarna som man utför tillsammans ska vara i harmoni med hästen, voltigeövningarna bidrar också till att man måste lita på varandra inom laget. Tillit måste finnas både till varandra som voltigörer men självklart också till hästen samt linföraren och tränaren. Både fysiskt, psykiskt och socialt kommer man nära varandra. Voltige tränas inte bara på häst, voltige kräver många olika fysiska kvaliteér för att lyckas. Voltige tränas också i from av styrka, uthållighet, rörlighet och koordination samt balans, spänst, takt, smidighet, dans, gymnastik, och trähäst- träning, där alla delar har sin viktiga position och del för att kunna bli ett framgångsrikt lag och en komplett voltigör.

 

"Voltige är  som jag brukar säga, inte bara en sport, utan en livsstil"

 

Sofie Regnell

Det fria programmet

(Kür):

 

I det fria programmet utför man olika egen komponerade övningar till musik. Där utförande, sammansättning och svårighetsgrad bedöms samt häst och helhetsintryck. Man genomför lyft blandat med spänst och volt- övningar. Armrörelser och utstrålning sätter personligheten på programmet. Det är viktigt att programmet är omväxlande och varierande. De senaste åren har det fria programmet utvecklats genom att temat satt en prägel på programmet och dess karaktär. Det har blivit mer show och musik, dräkter och utförande blir en tydlig och mer synlig del i det program som laget och de individuella voltigörerna vill förmedla till domare och publik.

Tangodance Freestyle , fritt programm (Kür) 2011

 

2011 är vårt fria program inspirerat ifrån Tangodansens musik och magi. Vi vill leda publiken och domarna genom vår känsla av tangodans samt matadorens kamp om makten och att övervinna de tango dansande tjejernas utstrålning.Följ med oss i tangoglädjens pampiga musik och stämningsfulla dans med hästen.

 

Vårt mål:

Är att tillsammans förmedla en känsla mellan voltigörer, häst och tangodansens magi, genom ett uttryck och ett utförande som vi kallar:

 

"team spirit tango"


Voltige


Tävlingssporten där man utövar gymnastiska övningar på hästryggen. 


Ett behagligt samarbete och en harmoni mellan häst, linförare, voltigörer och tränare.


Ett kämpande och ibland ett offrande för att lyfta helheten till något magiskt.

Obligatoriskt program

(Grund – Compulsory):

 

De obligatoriska övningarna framförs av voltigörerna en och en i taget. De utförs i två olika block i en bestämd ordning till musik. Övningarna är sju:

 

           Klicka för att se film

  

      upphopp          sax

      grundsits          stå

      fana                  sidhopp

      kvarn

 

Nedan kan du se en film på svenska voltigelandslaget 2011 ifrån vår final freestyle (kur) från Europa mästerskpapen i voltige i Le Mans, Frankrike. 

 

- Tango Spirit -