Idrott & Hälsa

Kursplan

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

 

skolverket.se

Mitt uppdrag

Som pedagog i idrott och hälsa har jag som uppdrag att inspirera och utveckla elevernas kunskaper inom idrott och hälsa efter elevernas egna behov och förutsättningar. Jag vill motivera och utmana eleverna till utveckling samt väcka intresse och stimulera eleverna till fysisk aktivitet samt hälsosammare livsstil i ett livslångt lärande nu och för deras framtid. Jag strävar efter att skapa förståelse, engagemang, glädje och kunskaper i att kunna se samband i relation till presenterat innehåll och syfte samt ökad rörelseaktivitet och upplevelser. 

 

Sofie